Morele weerbaarheid

Reflecteren op je eigen handelen, het bespreekbaar maken van belemmerende gevoelens zonder dat deze onrecht doen aan de beleving van anderen, is essentieel voor de morele weerbaarheid van medewerkers en de vangnetfunctie van het team.

Verschillende opvattingen en waardeoordelen kunnen leiden tot onderling onbegrip en afbreuk doen aan de veiligheid van het individu en het team als daar niet zorgvuldig mee wordt omgegaan!

Trainingsaanbod morele weerbaarheid:

 • Basistraining Morele weerbaarheid: los of als onderdeel van de driedaagse basistraining mentale weerbaarheid;
 • Uitgebreide valide modulaire testprogramma's 'Profile dynamics' op aanvraag voor individuele medewerkers en teams;
 • Uitgebreide valide modulaire testprogramma's EQi (emotionele intelligentie) op aanvraag voor individuele medewerkers en teams;
 • Maatwerkprogramma's teambuilding, bijv. missie, visie, waarden, capaciteiten en gedrag;
 • Briefen en debriefen  / nazorg voor procesbegeleiders bij indrukwekkende gebeurtenissen.

Waarom Kameleon!

 • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
 • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
 • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
 • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
 • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
 • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW