Opleiding Train de Trainer

Basisopleiding Interne Trainer / Coach:

  • Trainer mentale- en morele weerbaarheid: 10-daagse opleiding
  • Coach Professionele weerbaarheid & empowerment: 10-daagse opleiding
  • Trainer Professionele weerbaarheid mentaal, moreel & fysiek: 15 daagse-opleiding

De gekozen werkvormen zullen de deelnemers enerzijds prikkelen te reflecteren op de aangeboden leerstof. Anderzijds wordt men in de gelegenheid gesteld te experimenteren met de uitgangspunten van het competentiegericht onderwijs binnen de kaders van het thema weerbaarheid.

Doordat de vakspecifieke didactiek praktisch is verweven in de bijeenkomsten, wordt er verdieping gezocht in het lesgeven en coachen, zonder daar een apart thema binnen de opleiding van te maken. Deze aanpassing in onze programmering verhoogt het rendement van de bijeenkomsten en geeft de trainers meer vertrouwen en competenties.

Waarom Kameleon!

  • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
  • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
  • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
  • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
  • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
  • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW